רוכשי בראבו נכבדים, עקב המצב הביטחוני שירות הלקוחות שלנו עובד במתכונת מצומצמת, כל הפניות בכתב בלבד.
יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו. פעולות ומידע גם ההזמנות שלי
גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 44,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Address' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Latitude' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'ID' => 1688
                          },
                     'ID' => 1688
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'ID' => 193,
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' }, 'CityID' => 193, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.912942', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'ID' => 1272, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1272, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ] }, { 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 580, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.953724', 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'RowsAmount' => 20, 'SeatsAmount' => 567, 'ID' => 580, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '29.555173', 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 677, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 32, 'He' => { 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0 } } ], 'Name' => 'אילת' }, { 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 168, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 403, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.1037715', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 192, 'ID' => 168, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.1933261', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 403, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 63, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.195197', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2027, 'SeatsAmount' => 120, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל' }, 'CityID' => 63, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Pit' => 0 }, 'ID' => 2027, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' } ], 'ID' => 63 }, { 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Latitude' => '31.792616', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 530, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 530, 'RowsAmount' => 14, 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '34.637338', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 136, 'SeatsAmount' => 399 }, 'ID' => 136, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.79299', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 775, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 3, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 775, 'RowsAmount' => 27, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.636347', 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 876, 'SeatsAmount' => 931, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, 'CityID' => 10, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 23 }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 10, 'He' => { 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'ID' => 133, 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.637185', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.791868' }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90' }, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 10, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'ID' => 438, 'SeatsAmount' => 399, 'ImageHeight' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'Longitude' => '34.649463', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Height' => 600, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'RightToLeft' => 1, 'CombinedName' => 'Концерты Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 2005, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 2005 } ], 'ID' => 10 }, { 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 92, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.664702', 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 839, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.562052', 'RowsAmount' => 26, 'ImageHeight' => 839, 'SeatsAmount' => 847, 'ID' => 92, 'CityID' => 33, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ID' => 1666, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1666, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 33, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 33, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1665, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1665, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 33 }, { 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.2498588', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 183, 'ID' => 84, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.7986504', 'Incline' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 34, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 84, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.238005, 34.788168', 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Хацер а-тарбут а-Халуц 33 Беэр-Шева', 'Address' => 'ул. а-Халуц, 33, старый город', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החלוץ 33, העיר העתיקה', 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע' }, 'CityID' => 34, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'ID' => 1506, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.788168', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.238005', 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1506, 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע' }, { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 85, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.78716', 'Ramp' => 1, 'Incline' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 520, 'RowsAmount' => 14, 'SeatsAmount' => 408, 'ID' => 85, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.238539', 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 520, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 34, 'He' => { 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город' } } }, { 'ID' => 1668, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 34, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1668 }, 'ShowsQty' => 35, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, 'CityID' => 34, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1747, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1747 }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'ID' => 83, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 34, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Address' => 'דרך המשחררים 10' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 395, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '31.251339', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 83, 'SeatsAmount' => 394, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 395, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.796521', 'Incline' => 1, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 34 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 618, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 41, 'He' => { 'Name' => 'הקימרון בית שאן', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'а-Кимрон Бейт-Шеан', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.51472', 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'ID' => 618, 'SeatsAmount' => 941, 'Latitude' => '32.494997', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'הקימרון בית שאן' } ], 'Name' => 'בית שאן', 'ID' => 41 }, { 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.748436', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1880, 'SeatsAmount' => 537, 'RowsAmount' => 17, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.993385', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 64, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13' }, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1880, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ], 'Name' => 'בית שמש' }, { 'ID' => 11, 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ID' => 53, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 575, 'ID' => 53, 'Longitude' => '34.7572707', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'ImageHeight' => 622, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 622, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.0206112', 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 11, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ] }, { 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 1659, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1659, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 12, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0 } } ] }, { 'ID' => 124, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Address' => 'ул. Герцль, 40' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 40', 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה' }, 'CityID' => 124, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 452, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.785753', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 318, 'ID' => 604, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.707179', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 452 }, 'ID' => 604, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה' } ], 'Name' => 'גן יבנה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'ID' => 1669, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 13, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1669, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' } ], 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13 }, { 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263, 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 850, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.157589', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 236, 'ID' => 263, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.895859', 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 850, 'RowsAmount' => 15, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон' }, 'CityID' => 78, 'He' => { 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ID' => 2044, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 78, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Guide' => '', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.' }, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.889934', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2044, 'SeatsAmount' => 500, 'Latitude' => '32.132891', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'ID' => 5, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 5, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1670, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1670, 'ShowsQty' => 30 }, { 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 563, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 5, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5' }, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 845, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.842952', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 563, 'SeatsAmount' => 280, 'Latitude' => '32.166208', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 845, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.797003', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 1484, 'SeatsAmount' => 700, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 5, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1484, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, { 'ID' => 1389, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.171769, 34.800832', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Даниэль Герцлия — Зал 1', 'Address' => 'ул. Рамат-Ям 60, Герцлия-Питуах', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 5, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח', 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.171769', 'SeatsAmount' => 208, 'ID' => 1389, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.800832', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1' } ], 'Name' => 'הרצליה' }, { 'ID' => 42, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1671, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 42, 'ID' => 1671, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0 } } ], 'Name' => 'זכרון יעקב' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 43, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 142, 'SeatsAmount' => 182, 'RowsAmount' => 10, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 142, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Friends חדרה' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 606, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.439355', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 143, 'SeatsAmount' => 360, 'RowsAmount' => 12, 'ImageHeight' => 606, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.914142', 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»' }, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 43, 'He' => { 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600 }, 'ID' => 143, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' }, { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 43, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.931134', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 83, 'ID' => 2006, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.44146', 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 2006, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43 }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1727, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '' }, 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1727, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מדיטק חולון' }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.791006', 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 702, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 570, 'ID' => 59, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.00688', 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 702, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 15, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 59, 'ShowsQty' => 12 }, { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.794325', 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'ID' => 1941, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1941, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 22, 'ID' => 1728, 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון חולון', 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1728, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 15, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Холон' }, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חולון' } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 1, 'SeatsAmount' => 1000, 'ID' => 1258, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '35.038082', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.792598', 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1258 }, { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 4, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 867, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.790971', 'SeatsAmount' => 501, 'ID' => 215, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.010532', 'ImageHeight' => 867, 'RowsAmount' => 21 }, 'ShowsQty' => 20 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 163, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14' }, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.066528', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 935, 'SeatsAmount' => 505, 'ID' => 163, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.81913', 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 935 }, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 290, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 290, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 430, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.8030477', 'SeatsAmount' => 198, 'ID' => 814, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.9852455', 'ImageHeight' => 430, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси,89', 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600 }, 'ID' => 814, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל' }, { 'ID' => 2047, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.817134', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.999861', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 2047, 'SeatsAmount' => 150, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע', 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Address' => 'רח' פלי"ם 2' }, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Address' => 'ул. Паль-ям 2' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון סירופ' }, { 'ID' => 99, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה' }, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 6, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 732, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.791338', 'SeatsAmount' => 2105, 'ID' => 99, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.965069', 'RowsAmount' => 40, 'ImageHeight' => 732 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 209, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 615, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.8203168', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 209, 'SeatsAmount' => 497, 'ImageHeight' => 615, 'RowsAmount' => 16, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.9728262', 'Ramp' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.803197', 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 2, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 8, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 528, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 528, 'RowsAmount' => 26, 'SeatsAmount' => 1222, 'ID' => 106 }, 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'ID' => 102, 'Hall' => { 'ID' => 102, 'SeatsAmount' => 473, 'RowsAmount' => 17, 'ImageHeight' => 687, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.985138', 'Ramp' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 687, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.803414', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1724, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.80327', 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 500, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.9846462', 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 500, 'SeatsAmount' => 159, 'ID' => 237 }, 'ID' => 237, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 249, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.803055', 'Parking' => 0, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 577, 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.985007', 'ImageHeight' => 577, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsAmount' => 302, 'ID' => 249, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Студио Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים' }, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.074321', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'ImageHeight' => 772, 'SeatsAmount' => 1099, 'ID' => 162, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.82173', 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 2, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 772 }, 'ID' => 162, 'ShowsQty' => 7 }, { 'ID' => 1725, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה' }, 'CityID' => 7, 'ID' => 1725, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'תיאטרון חיפה' } ], 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7 }, { 'ID' => 96, 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 409, 'Hall' => { 'Image2Height' => 900, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 409, 'SeatsAmount' => 747, 'ImageHeight' => 900, 'RowsAmount' => 27, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'Cafeteria' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Address' => 'רח' ביאליק 13' }, 'CityID' => 96, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600 } } ] }, { 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.' }, 'CityID' => 16, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.874438', 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 496, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 496, 'RowsAmount' => 18, 'SeatsAmount' => 509, 'ID' => 658 }, 'ShowsQty' => 23 } ], 'ID' => 16 }, { 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.030568', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 308, 'SeatsAmount' => 386, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 17, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ID' => 308 }, { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 17, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1165, 'SeatsAmount' => 330, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'יהוד' }, { 'ID' => 143, 'Halls' => [ { 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1395, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.263232', 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.847621', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 308, 'ID' => 1395, 'He' => { 'Address' => 'רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר', 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 143, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.263232, 34.847621', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Омер', 'Address' => 'ул. Тамар, угол ул. Адар, Бейт а-тарбут Омер', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '' } } ], 'Name' => 'יישוב עומר ' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם עשרת', 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.825879', 'SeatsAmount' => 293, 'ID' => 1741, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.746866', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Name' => 'Зал Асерет', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Name' => 'אולם עשרת' }, 'CityID' => 222, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1741, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'יישוב עשרת', 'ID' => 222 }, { 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'SeatsAmount' => 484, 'ID' => 184, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 45, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт От а-Муцар Иерусалим', 'Address' => 'дерех Хеврон, 12', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.768996, 35.225782', 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית אות המוצר ירושלים', 'Address' => 'דרך חברון 12', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D7%u05D1%u05E8%u05D5%u05DFx12%2C&UserEarthX=171513&UserEarthY=1130672&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.768996', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 392, 'SeatsAmount' => 130, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.225782', 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 392, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית אות המוצר ירושלים' }, { 'Name' => 'בנייני האומה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 16, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05E0%u05D9%20%u05D4%u05D0%u05D5%u05DE%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx169301x1132646%2C&UserEarthX=169059&UserEarthY=1132699&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Биньяней а-Ума Иерусалим', 'Address' => 'пр. Шазар, 1' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שדרות שזר 1, ירושלים, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' שז''ר 1', 'Name' => 'בנייני האומה ירושלים' }, 'CityID' => 30, 'ID' => 16, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.203281', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.7878977', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים' }, 'CityID' => 30, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим', 'Address' => 'Бен Иегуда, 34' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.781108', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 1, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 1, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '35.215613', 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1328, 'SeatsAmount' => 50 }, 'ID' => 1328, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים' }, { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 837, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 837, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'Name' => 'ימק"א', 'ID' => 1674, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ימק"א' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1674, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1346, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, 'CityID' => 30, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsAmount' => 261, 'ID' => 1346, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.76514', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон' }, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'ID' => 2014, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 2014, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 96, 'ID' => 260, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Address' => 'רח' כורש 1' }, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 260, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ShowsQty' => 32, 'ID' => 1679, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1679, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0 } } ], 'ID' => 30 }, { 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא', 'Halls' => [ { 'ID' => 1767, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'SeatsAmount' => 450, 'ID' => 1767, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.927775', 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18' }, 'He' => { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 18, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, { 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ID' => 1648, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1648, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 18, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 29 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 18, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'ID' => 1354, 'Longitude' => '34.929335', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1354, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Hall' => { 'ID' => 128, 'SeatsAmount' => 780, 'ImageHeight' => 629, 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.302903', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 629, 'Distance' => 1, 'Gangways' => 3, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.914962', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 46, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' } }, 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 25 } ], 'ID' => 46 }, { 'Name' => 'לוד', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.943113', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 791, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 791, 'RowsAmount' => 21, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.886925', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 218, 'SeatsAmount' => 514, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד' }, 'CityID' => 19, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 218 } ], 'ID' => 19 }, { 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 126, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1686 }, 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ID' => 155, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 47, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 690, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 155, 'SeatsAmount' => 661, 'RowsAmount' => 24, 'ImageHeight' => 690, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.2365385', 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'מגדל העמק', 'ID' => 47 }, { 'ID' => 20, 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 27, 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1660, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 20, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.902651', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.00915', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1891, 'SeatsAmount' => 500, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69' }, 'CityID' => 20, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1891 } ] }, { 'ID' => 127, 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.6466026', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 630, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 630, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.965035', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'ID' => 644, 'SeatsAmount' => 520, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 127, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 644, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' } ] }, { 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2059, 'Hall' => { 'ID' => 2059, 'SeatsAmount' => 770, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Name' => 'Зал D-one', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 248, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' } } } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ID' => 305, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.13302', 'SeatsAmount' => 390, 'ID' => 305, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.911249', 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон' }, 'Stairs' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון' }, 'CityID' => 86, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'ID' => 86 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1425, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 384, 'ID' => 1425, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.995384', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.122942', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит', 'Address' => 'Маво Оранит', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Address' => 'מבוא אורנית' }, 'CityID' => 202, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית' } ], 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית', 'ID' => 202 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים' }, 'CityID' => 206, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1455, 'SeatsAmount' => 250, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.08482', 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206 }, { 'ID' => 108, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 200, 'ID' => 502, 'Longitude' => '34.976521', 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Stairs' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 108, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Address' => 'סמוך לבית שמש' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 502, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'ID' => 208, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.773793', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 403, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageHeight' => 403, 'RowsAmount' => 9, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.295927', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'ID' => 208, 'SeatsAmount' => 215, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 73, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1273, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' }, 'CityID' => 73, 'ID' => 1273, 'SeatsAmount' => 560, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.297363', 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0 } } ], 'ID' => 73 }, { 'ID' => 49, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ID' => 713, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '33.023184', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.27145', 'ID' => 713, 'SeatsAmount' => 490, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 49, 'He' => { 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 8 } ], 'Name' => 'מעלות' }, { 'ID' => 36, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2071, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '30.620138', 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.800265', 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'ID' => 2071, 'He' => { 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה', 'Address' => 'רח' הר בוקר 6', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 36, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '30.620138, 34.800265', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Пэима — Байт ле-театрон ве-яцира', 'Address' => 'ул. Хар Бокер, 6', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה' } ], 'Name' => 'מצפה רמון' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 91, 'SeatsAmount' => 585, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 712, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.100347', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 712, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '33.01026', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Address' => 'דרך העצמאות 7' }, 'CityID' => 50 }, 'ID' => 91, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ], 'Name' => 'נהריה', 'ID' => 50 }, { 'ID' => 51, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 333, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'CityID' => 51, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'ID' => 333, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 442, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 442, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.69951' }, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'ID' => 296, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 51, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит' } }, 'ID' => 296, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2050, 'Hall' => { 'CityID' => 51, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона' }, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'ID' => 2050 }, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן' } ], 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)' }, { 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Address' => 'רח' השיריון 1' }, 'CityID' => 21, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.930777', 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 479, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.796215', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'ImageHeight' => 479, 'SeatsAmount' => 748, 'ID' => 177 }, 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 21, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.813248', 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 1469, 'SeatsAmount' => 381, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.92931', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 1, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1 }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'ID' => 37, 'Name' => 'נתיבות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 20, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.586268', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'ID' => 1564, 'SeatsAmount' => 545, 'Latitude' => '31.41598', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1' }, 'CityID' => 37, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1' }, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268' }, 'ID' => 1564, 'ShowsQty' => 5 } ] }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1345, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 22, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1345, 'SeatsAmount' => 373, 'Latitude' => '32.278535', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, 'CityID' => 22, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.278005', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'ID' => 119, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 9 }, 'ID' => 119, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ShowsQty' => 31, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1687, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 22, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1687 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Minus 1 — Бар офаот бе-Нетания', 'Address' => 'ул. Герцль, 31' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.328474, 34.858124', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 22, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 31', 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה' }, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.328474', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2068, 'SeatsAmount' => 100, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.858124', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 2068, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה' } ], 'ID' => 22 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 610, 'ID' => 639, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.07558', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 53, 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 639 } ], 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53 }, { 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула' }, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15' }, 'CityID' => 54, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'ID' => 457, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.288414', 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.613534', 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 457, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } ], 'Name' => 'עפולה' }, { 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 1, 'Latitude' => '32.472264', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 588, 'SeatsAmount' => 411, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54' }, 'CityID' => 55, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ] }, { 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'ID' => 1121, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.0855671', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 11, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.8724555', 'ID' => 1121, 'SeatsAmount' => 156, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 2 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'ID' => 1749, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.877104', 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.103528', 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 1749, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'ID' => 1791, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1791, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 36, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 353, 'ID' => 1961, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.869978', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.079956', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079956, 34.869978', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ тарбут им. Офры Хаза — Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Бен-Гурион, 22, на территории школы старших классов', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'Address' => 'רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1961, 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה' }, { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'ImageHeight' => 714, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 1, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.888287', 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 79, 'SeatsAmount' => 364, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.087587', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 714, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2 }, 'ID' => 79 }, { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 8, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.880191', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'SeatsAmount' => 313, 'ID' => 2048, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 2048 } ], 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 23, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' }, 'ID' => 374, 'SeatsAmount' => 398, 'ImageHeight' => 449, 'RowsAmount' => 15, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.911003', 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 449, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.275292', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 23 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.801411', 'ImageHeight' => 542, 'RowsAmount' => 20, 'SeatsAmount' => 664, 'ID' => 175, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.867439', 'Parking' => 3, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 542, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, 'CityID' => 66, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 175, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'ID' => 312, 'SeatsAmount' => 842, 'RowsAmount' => 28, 'ImageHeight' => 333, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.952124', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 333, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.452967', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'CityID' => 87, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 312 } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'ID' => 87 }, { 'ID' => 208, 'Name' => 'קיבוץ חמדיה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1489, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות פאב הפינה חמדיה', 'Latitude' => '32.519666', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.521416', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'ID' => 1489, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 208, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'חמדיה, 10855', 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.519666, 35.521416', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Паб а-Пина Киббуц Хамадия', 'Address' => 'Хамадия, 10855', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה' } ] }, { 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 72, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Address' => 'קיבוץ יגור' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.07404', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 1016, 'ID' => 203, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.742992', 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 4, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 19 } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 118, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Name' => 'Концертный зал Ифат' }, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.675299', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 515, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 1, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 515, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.223953', 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 550, 'SeatsAmount' => 696 }, 'ID' => 550, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 142, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 739, 'SeatsAmount' => 791, 'ImageHeight' => 645, 'RowsAmount' => 26, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 645, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 739 } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 69, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'ID' => 1092 }, 'ID' => 1092 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.036266', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2077, 'SeatsAmount' => 217, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.865836', 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'А-Кирья Академит Кирьят-Оно – новый кампус', 'Address' => 'Академическая алея, 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.036266, 34.865836', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 69, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Address' => 'שדרה האקדמית , 1' }, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 2077, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש' }, { 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.862965', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 1546, 'SeatsAmount' => 28, 'Latitude' => '32.054894', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 2, 'CityID' => 69, 'He' => { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965' }, 'ID' => 1546, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' } ], 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69 }, { 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 39, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1' }, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 655, 'SeatsAmount' => 628 }, 'ID' => 655 } ], 'ID' => 39 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.847076, 35.076013', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Ям', 'Address' => 'ул. Каланиет 6, вход через школу Тихон Рабин' }, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' כלנית 6, הכניסה דרך תיכון רבין', 'Name' => 'היכל התרבות קריית ים' }, 'CityID' => 68, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.847076', 'SeatsAmount' => 550, 'ID' => 2018, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 1, 'Longitude' => '35.076013', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 2018, 'Name' => 'היכל התרבות קריית ים' } ], 'Name' => 'קרית ים', 'ID' => 68 }, { 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 59, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'RowsAmount' => 9, 'SeatsAmount' => 196, 'ID' => 849, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.841732', 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 403 }, 'ID' => 849, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, { 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'ID' => 1863, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Name' => 'Зоопарк Хай-Парк — Кирьят-Моцкин' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.845239, 35.081031', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין' }, 'CityID' => 59, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.845239', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1863, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.081031' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 59, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' }, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1683, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 33, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' } ], 'ID' => 59 }, { 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1854, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.' }, 'CityID' => 24, 'ID' => 1854, 'SeatsAmount' => 608, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.946771', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.09776', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1 } } ], 'ID' => 24 }, { 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 461, 'SeatsAmount' => 100, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 461, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион' }, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 71, 'SeatsAmount' => 249, 'ImageHeight' => 445, 'RowsAmount' => 8, 'Longitude' => '34.8073574', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 445, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1 }, 'ID' => 71, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ShowsQty' => 60, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 4, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1700, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1700 }, { 'ID' => 68, 'Hall' => { 'Image2Height' => 598, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 68, 'SeatsAmount' => 362, 'ImageHeight' => 598, 'RowsAmount' => 16, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'Cafeteria' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי' }, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1702, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1702, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' } ], 'ID' => 4 }, { 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1499, 'Hall' => { 'ID' => 1499, 'SeatsAmount' => 248, 'RowsAmount' => 8, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'ID' => 2024, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 781, 'ID' => 2024, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.816659', 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Address' => 'ул. Яаков 48' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1698, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Ru' => { 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1698, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ], 'Name' => 'רחובות' }, { 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.9300851', 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות רמלה', 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 470, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.8663685', 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 470, 'SeatsAmount' => 625, 'ID' => 582, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'CityID' => 26, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 582, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' } ], 'Name' => 'רמלה' }, { 'ID' => 27, 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ID' => 2051, 'SeatsAmount' => 80, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'Ramp' => 1, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.084349', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Guide' => '', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 27, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43' } }, 'ID' => 2051, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1479, 'Hall' => { 'ID' => 1479, 'SeatsAmount' => 954, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.825434', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.100643', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 27, 'He' => { 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'אוהל הקרקס' }, { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ID' => 186, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 536, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.802498', 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 186, 'SeatsAmount' => 550, 'Latitude' => '32.08488', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 536, 'Lift' => 2, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'CityID' => 27, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.' }, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498' }, 'ShowsQty' => 17 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ID' => 1695, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 27, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1695, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 28, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1692, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 13 } ], 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 180, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 310, 'ID' => 180, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Address' => 'רח' אחוזה 147' }, 'CityID' => 29, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' } ], 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29 }, { 'ID' => 71, 'Name' => 'שוהם', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 491, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 71, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 697, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 491, 'SeatsAmount' => 511, 'ImageHeight' => 697, 'RowsAmount' => 21, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם' } ] }, { 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'ID' => 2032, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'קומת קרקע', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Address' => 'דרך שלמה 2' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Первый этаж', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.760062', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 2032, 'SeatsAmount' => 50, 'Latitude' => '32.054515', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו' }, { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.803364', 'ImageHeight' => 888, 'RowsAmount' => 29, 'SeatsAmount' => 1161, 'ID' => 471, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.11062', 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 4, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 888 }, 'ID' => 471, 'ShowsQty' => 6 }, { 'ID' => 51, 'Hall' => { 'Image2Height' => 495, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.074643', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 51, 'SeatsAmount' => 404, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 495, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.79187', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.069364', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.788062', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 1608, 'SeatsAmount' => 49, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив' }, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1608, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Address' => 'רח' ויצמן 60' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 670, 'Lift' => 1, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.090399', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'ID' => 5, 'SeatsAmount' => 896, 'ImageHeight' => 670, 'RowsAmount' => 25, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.79083', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2 }, 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 18 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1364, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.051536', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 167, 'ID' => 1364, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.757599', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1706, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 46 }, { 'ID' => 270, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.0783845', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 651, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 651, 'RowsAmount' => 14, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.7883795', 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 270, 'SeatsAmount' => 242 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'בניין מגורים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.046187', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2063, 'SeatsAmount' => 20, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.749189', 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Name' => 'Жилое здание' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בניין מגורים', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Guide' => '', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב' }, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 2063 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1707, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1707, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, { 'Hall' => { 'ID' => 227, 'SeatsAmount' => 941, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 370, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.808187', 'Distance' => 4, 'Image2Height' => 370, 'Parking' => 4, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.099004', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'ID' => 2072, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Ангар 11', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 2072, 'SeatsAmount' => 2146, 'RowsAmount' => 42, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.774334' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'האנגר 11' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 23, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 2, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.774334', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'ID' => 23 }, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, { 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Драйв-ин Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1708, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1708 }, { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1705, 'Hall' => { 'ID' => 1705, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2038, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 7637, 'ID' => 2038, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.791474', 'RowsAmount' => 30, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 7, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.061269', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Address' => 'ул. Игаль Алон' }, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ID' => 1704, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1704, 'SeatsAmount' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт а-Опера Тель-Авив', 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 20 }, { 'Name' => 'התיבה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1220, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 19 יפו - חצרות יפו, קומת חניון', 'Name' => 'התיבה תל אביב-יפו' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'а-Тейва Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Пр. Ирушалаим, 19, Яффо-Хацарот Яффо, этаж стоянки', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שדרות ירושלים 19, תל אביב יפו, ישראל', 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.75963', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1220, 'SeatsAmount' => 100, 'Latitude' => '32.0544378', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 39, 'Hall' => { 'ID' => 1711, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1711, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 48, 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1721, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 350, 'ID' => 1920, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.782006', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1920 }, { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.782006', 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'ID' => 771, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 1797, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив' }, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 1797, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.795569', 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 800, 'ID' => 598, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Gangways' => 2, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126' }, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 598 }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1803, 'SeatsAmount' => 120, 'Latitude' => '32.074314', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4 }, 'ID' => 1803 }, { 'ID' => 394, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'SeatsAmount' => 550, 'ID' => 394, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон' }, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 277, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 277, 'SeatsAmount' => 220, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.7749271', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0 } }, { 'ID' => 1217, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.7724113', 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'ID' => 1217 }, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'SeatsAmount' => 120, 'ID' => 920, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.773243', 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 920, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1548, 'SeatsAmount' => 324, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.776046', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1548, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.782994', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 354, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול' }, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'DoorsAmount' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול' }, { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»' }, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 5, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.049449', 'Gangways' => 3, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 547, 'Distance' => 2, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.786784', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'ImageHeight' => 547, 'SeatsAmount' => 620, 'ID' => 241 }, 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 272, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо' }, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.052729', 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 566, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.7610405', 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 566, 'SeatsAmount' => 394, 'ID' => 272 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1722, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1722, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, { 'ID' => 1582, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' התקומה 1', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ткима 1', 'Name' => 'Культурный центр Мандель Тель-Авив — Студия лаакат Ясмин Годер' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051248, 34.759930', 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.051248', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.75993', 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'ID' => 1582, 'SeatsAmount' => 100 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר' }, { 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב', 'ID' => 2075, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041855, 34.800819', 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Парк Менахем Бегин Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 4897, вход со стороны парковки', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב', 'Address' => 'רח' 4897, כניסה מצד החניון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 2075, 'Longitude' => '34.800819', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.041855', 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.102445', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.811616', 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'ID' => 2042 }, 'ID' => 2042 }, { 'ID' => 2034, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'ID' => 2034, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.774593', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. 3383', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' 3383', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו' }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1710, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1710, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1924, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1924 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'ID' => 1192, 'SeatsAmount' => 85, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.789245', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1192, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 17, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1734, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1734 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ID' => 1610, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1610, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 22 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2074, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Guide' => '', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются' }, 'He' => { 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Address' => 'רח' אילת 11' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 2, 'SeatsAmount' => 124, 'ID' => 2074, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.761619', 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'RightToLeft' => 1 } }, { 'ID' => 1929, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.056123', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1929, 'SeatsAmount' => 438, 'RowsAmount' => 12, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.760122', 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'Gangways' => 0, 'Parking' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.763567', 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'ID' => 2069, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 2069, 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1717, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1717 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'SeatsAmount' => 100, 'ID' => 414, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17' }, 'ID' => 414, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'ID' => 1609, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.076754', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1609, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.064179', 'SeatsAmount' => 40, 'ID' => 2040, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 2040 }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1766, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 48, 'ID' => 1766, 'Longitude' => '34.787011', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 5 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'ID' => 1719, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון תמונע תל אביב', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1719, 'ShowsQty' => 10 } ], 'ID' => 1 }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 451, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 446, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.917738', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 451, 'SeatsAmount' => 382, 'Latitude' => '32.249829', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 446, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 102, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30' }, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Plan2InFlash' => 1 } } ], 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע

  רח' החלוץ 33, העיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שאן
  הקימרון בית שאן

  מועצה אזורית עמק המעיינות, בית שאן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1

  רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עומר
  קולנוע לב עומר

  רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר, יישוב עומר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בית אות המוצר ירושלים

  דרך חברון 12, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בנייני האומה ירושלים

  כל האירועים באולם

  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מצפה רמון
  פעימה - בית לתיאטרון ויצירה

  רח' הר בוקר 6, מצפה רמון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מינוס 1 - בר הופעות בנתניה

  רח' הרצל 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה

  רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ חמדיה
  פאב הפינה חמדיה

  חמדיה, 10855, קיבוץ חמדיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש

  שדרה האקדמית , 1, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית ים
  היכל התרבות קריית ים